Ishonch telefoni (+998 71) 237-99-98Dush. – Jum. 9-00 dan 18-00 gacha

Vokzal ma‘lumotxonasi 1005Kecha-kunduz

22:40:11 (GMT +5), seshanba, 26 yanvar 2021

"O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning qisqacha 2019 yil 1 chorak buxgalteriya balansi


                                                                                                                                 ming sum
                         Ko’rsatkichlar nomi asosiy  faoliyat
                                                              AKTIV
1. Uzoq muddatli aktivlar 20193318148
Asosiy vositalar (boshlang’ich qiymati) 22660098421
Eskirish summasi 7464885282
Asosiy vositalar (qoldiq qiymati) 12494361868
Nomoddiy aktivlar (qoldiq qiymati) 359359
Kapital qo’yilmalar 2556531622
Boshqa uzoq muddatli aktivlar 5142065299
2. Joriy aktivlar 11617214194
Ishlab chiqarish zaxiralari 969085596
Kelgusi davr xarajatlari 8607349493
Pul mablag’lari 474661973
Boshka joriy aktivlar 103954288
Debitorlar, jami 1462162844
shu jumladan:       
xaridor va buyurtmachilarning qarzi 122443744
byudjetga bo’nak to’lovlar 25525427
Balans aktivi bo’yicha jami 31810532342
                                                              PASSIV
1.O’z mablag’lari manbalari 16398225210
Ustav kapitali 5572250204
Rezerv kapitali 9034561010
Taqsimlanmagan foyda 1240529714
boshqa manbalar 550884282
2. Majburiyatlar 15412307132
Uzoq muddatli bank kreditlari va qarzlar 13886896874
Boshqa majburiyatlar 1525410258
Kreditorlik qarzlar, jami 1522014824
shu jumladan:    
beruvchilar va pudratchilar 442801175
byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz 53743244
Balans passivi bo’yicha jami 31810532342
"O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning moliyaviy natijalar to’g’risidagi 2019 yil 1-chorak  hisoboti 
                                                                                                                                ming.sum
Ko’rsatkichlar  nomi asosiy faoliyat
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum  ( bez NDS) 1773420165
Sotilgan maxsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi 1109146848
Mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishning yalpi foydasi 664273317
Davr xarajatlari 211864875
Boshqa operasion xarajatlar 67082885
Asosiy faoliyatning foydasi 519491327
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar 264008933
Moliyaviy faoliyatning daromadlari 53387436
Daromad (foyda) solig’ini to’lagunga qadar foyda 308869830
Favquloddagi foyda va zararlar 0
Daromad (foyda) solig’i 38064661
Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar
Hisobot davrining sof foydasi 270805169

Moliya boshqarmasi