E’LON "O‘zbekiston temir yo‘llari" AJ ekspluatatsiya ehtiyojlari uchun lokomotivlarga ehtiyot qismlarini xarid qilish uchun eng yaxshi takliflarni tanlash bo֥‘yicha g‘oliblari aniqlanganligi to‘g‘risida

E’LON
"O‘zbekiston temir yo‘llari" AJ ekspluatatsiya ehtiyojlari uchun lokomotivlarga ehtiyot qismlarini xarid qilish uchun eng yaxshi takliflarni tanlash bo֥‘yicha g‘oliblari aniqlanganligi to‘g‘risida

"O‘zbekiston temir yo‘llari" AJ ekspluatatsiya ehtiyojlari uchun lokomotivlarga ehtiyot qismlarini xarid qilish uchun eng yaxshi takliflarni tanlash bo֥‘yicha quyidagi ishtirokchilar g‘olib deb topilsin.

T/r

Lot raqami

Nomlanish

G‘olib korxona nomi

1

9144811

Распылитель Д 49.85.1 1спч-1-01

«Восточная логистическая компания» МЧЖ (Россия)

2

9144812

Насосный элемент (плунжерная пара) Д49.107.1спч-5

«Восточная логистическая компания» МЧЖ (Россия)

3

9144813

Кольцо поршневой 5Д49.22.08-4  

«Восточная логистическая компания» МЧЖ (Россия)

4

9144816

Кольцо поршневой 1-5Д49.22.04

«Энерготехника» АЖ (Россия)

5

9144819

Кольцо поршневой 1-5Д49.22.05

«Энерготехника» АЖ (Россия)

6

9144820

Кольцо поршневой 1-5Д49.22.03

«Восточная логистическая компания» МЧЖ (Россия)

7

9144822

Вкладыши шатунные нижние 5Д49.17.9спч-3

«Восточная логистическая компания» МЧЖ (Россия)

8

9144825

Вкладыши шатунные верхние 5Д49.17.8спч-3

«Восточная логистическая компания» МЧЖ (Россия)

9

9144826

Вкладыши коренные нижние 2-5Д49.2.1спч

«Восточная логистическая компания» МЧЖ (Россия)

10

9144829

Вкладыши коренные верхние 2-5Д49.2.2спч

«Восточная логистическая компания» МЧЖ (Россия)

11

9144845

Распылитель Д50.06.004.010.000

«Восточная логистическая компания» МЧЖ (Россия)

12

9144847

Масляный насос 2Д50.12. СБ-3

«Clever Energy (EUROPA)» SIA (Латвия)

13

9144853

Клапан впускной Д50.09.009

«Восточная логистическая компания» МЧЖ (Россия)

14

9144856

Клапан выпускной Д50.09.010

«Восточная логистическая компания» МЧЖ (Россия)

15

9144872

Кольцо поршневое (трапецеидальное) Д50.04.011А

«Восточная логистическая компания» МЧЖ (Россия)

16

9144886

Водяной насос Д50. Д.11

«Восточная логистическая компания» МЧЖ (Россия)

17

9144887

Распылитель 10Д100М.17.101сб-3

«Clever Energy (EUROPA)» SIA (Латвия)

18

9144889

Насосный элемент (плунжерная пара) Д100.27.102сб

«Clever Energy (EUROPA)» SIA (Латвия)

19

9144891

Кольцо поршневые маслосъёмные Д100.04.016-2

«Энерготехника» АЖ (Россия)

20

9144892

Кольцо поршневые маслосъёмные Д100.04.017-2

«Запарожский Механический Завод» МЧЖ (Украина)

21

9144896

Вкладыш коренного-упорного Д100.02.136сб

«Запарожский Механический Завод» МЧЖ (Украина)

22

9144897

Вкладыши коренные Д100.02.137сб

«Запарожский Механический Завод» МЧЖ (Украина)

23

9144898

Вкладыши коренные Д100.02.138сб

«Запарожский Механический Завод» МЧЖ (Украина)

24

9144899

Вкладыши коренные Д100.02.139сб

«Запарожский Механический Завод» МЧЖ (Украина)

25

9144900

Вкладыши шатунные Д100.24.017сб

«Запарожский Механический Завод» МЧЖ (Украина)

26

9144901

Вкладыши шатунные Д100.24.007сб

«Запарожский Механический Завод» МЧЖ (Украина)


Дополнительная навигация по сайту