Vagonlarni shohobcha yo‘llariga qo‘yib berish va olib chiqish uchun yangi stavkalar

1.  «O’zbekiston temir yo’llari” AJga tegishli  lokomotiv bilan  umumiy foydalanishda bo'lmagan  shoxobcha yo'llariga (temir yo'l liniyasi shoxobcha yo'l egasiga tegishli bo'lgan) vagonlarni qo‘yib berish va olib chiqish bo‘yicha yangi tariflar kuchga kirishi to‘g‘risida ma’lumot. yuklash

2.  “O’zbekiston temir yo’llari” AJga tegishli lokomotiv bilan, umumiy foydalanishda bo'lmagan shoxobcha yo'llariga (temir yo'l liniyasi “O’TY” AJga tegishli bo'lgan) vagonlarni qo'yib berish va olib chiqish bo‘yicha yangi tariflar kuchga kirishi to‘g‘risida ma’lumot. yuklash 

3.  “O’zbekiston temir yo’llari” AJga tegishli bo'lmagan lokomotivlarda, temir yo'l liniyasi “O’TY" AJga tegishli bo'lgan umumiy foydalanishda bo'lmagan shoxobcha yo'llariga (temir yo’l liniyasi “O’TY" AJga tegishli bo'lgan) vagonlarni qo'yib berish va olib chiqish bo‘yicha yangi tariflar kuchga kirishi to‘g‘risida ma’lumot. yuklash