Hisoblangan va to’langan dividendlar haqida ma’lumot

Yillar  

Sof foydadan dividendga yo’naltirilgan

Asos

Izoh

 %     

ming so’m

2013

1,5  

9 952 684,4

"O'zbekiston temir yo'llari" AJning 31.03.2015 yildagi Kengashi Bayoni  

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 6 dekabrdagi PQ-1874 sonli “Xorazm viloyatinining obodonchilik va aholi suv ta’minotini tubdan yahshilash, Urganch shahar bosh rejasini amalga oshirish chora-tadborlarito’g’risidagi” Qaroriga asosan Shovot kanalini ta’mirlash va uning qirg’oqlarini obodonlashtirishga yo’naltirilgan

2014

1    

5 210 418,2

"O'zbekiston temir yo'llari" AJ yagona aksiyadori-ishonchli vakilining 16.03.2016y.dagi bayoni

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.03.2017y.dagi PQ-2387-sonli “Quyuv mexanika zavodi” ShK ning ishlab chiqarish maydonlarini rekonstruksiya qilish” loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to’grisida”gi qaroriga asosan, ushbu qarordagi loyihalarni amalga oshirishga yo’naltirilgan

2015

2

9 585 520,2

"O'zbekiston temir yo'llari" AJ yagona aksiyadorining 06.05.2017y.dagi bayoni

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.03.2017y.dagi PQ-2387-sonli “Quyuv mexanika zavodi” ShK ning ishlab chiqarish maydonlarini rekonstruksiya qilish” loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to’grisida”gi qaroriga asosan, ushbu qarordagi loyihalarni amalga oshirishga yo’naltirilgan

2016

2

10 153 872,1

"O'zbekiston temir yo'llari" AJ yagona aksiyadorining 16.10.2018 y.dagi bayoni

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.10.2018 yildagi topshirig`i bilan belgilangan maqsadlarga yo'naltirish yoki dividend to'loviga;

2017

2

19 480 765,6

"O'zbekiston temir yo'llari" AJ yagona aksiyadorining 16.10.2018 y.dagi bayoni

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.10.2018 yildagi topshirig`i bilan belgilangan maqsadlarga yo'naltirish yoki dividend to'loviga;

2018  5 42 500 000,0       
2019  -    
 2020  50  18 636 135,0    

 Aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar boshqarmasi