O‘z ehtiyojlari uchun xrebet balka uchun 09G2D markali Z profilini xarid qilish bo‘yicha eng yaxshi takliflarni tanlash g‘olibi aniqlanganligi to‘g‘risida E’LON

O‘z ehtiyojlari uchun xrebet balka uchun 09G2D markali Z profilini xarid qilish bo‘yicha eng yaxshi takliflarni tanlash g‘olibi aniqlanganligi to‘g‘risida

E’LON 

232571 – sonli Lot – O‘z ehtiyojlari uchun xrebet balka uchun 09G2D markali Z profilini xarid qilish bo‘yicha eng yaxshi takliflarni tanlash natijalari bo‘yicha "Восточная логистическая компания" MCHJ (Rоssiya) taklifi g‘olib sifatida,
"Специализированное транспортное машиностроение" MCHJ (Rоssiya) zaxira g‘olibi deb topildi.

Дополнительная навигация по сайту