Kadrlar bilan ishlash

Hasilov Husnutdin Nuriddinovich - O’zbekistnon Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 5 fevraldagi 85-sonli qaroriga muvofiq "O’zbekiston temir yo'llari " Aksiyadorlik jamiyati boshqaruvining raisi vazifasini bajaruvchisi e’tib tayinlandi;

Tursunqulov O’tkir Nazirovich – O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining  2018 yil 21 sentyabrdagi №751 sonli qaroriga asosan «O’zbekiston temir yo’llari» aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisining o’rinbosari e’tib tayinlandi;

Omonov Xayitbay Axmadalievich - O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 5 dekabrdagi № 993 sonli qaroriga asosan «O’zbekiston temir yo’llari» aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisining sanoat ishlab chiqarish masalalari bo'yicha o’rinbosari e’tib tayinlandi.

Kamalov Akmal Saidakbarovich – O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 4 yanvardagi № 5 sonli qaroriga asosan «O’zbekiston temir yo’llari» aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisining o’rinbosari e’tib tayinlandi;