Temir yo‘l yuk vagonlari turlari reyestri

Temir yo‘l yuk vagonlari turlari reyestri

Model nomi Vagonmodeli Tashishga mo`ljallangan Yuk kotarish qobiliyati (t) Vagon tara og'irligi minimal (t) Vagon tara og'irligi maksimal (t) Uzunlik (mm) Maksimal kenglik (mm) Kuzov hajmi (m3)
4 o'qli universal usti yopiq vagon 11-066-04 don va atmosfera yog'inlaridan himoyalanishni talab qiladigan boshqa yuklarni tashish uchun. 68,0 21,3 22,0 14730 2760 120
4 o'qli universal usti yopiq vagon 11-260 don va atmosfera yog'inlaridan himoyalanishni talab qiladigan boshqa yuklarni tashish uchun. 68,0 25,2 26,0 16970 3266 140
4 o'qli universal usti yopiq vagon 11-280 don va atmosfera yog'inlaridan himoyalanishni talab qiladigan boshqa yuklarni tashish uchun. 68,0 24,7 26,0 16970 3266 138
4 o'qli universal usti yopiq vagon 11-9923 don va atmosfera yog'inlaridan himoyalanishni talab qiladigan boshqa yuklarni tashish uchun. 66,0 27,3 27,7 18900 2780 158
4 o'qli metall bortli universal  platforma 13-401 ғилдиракли ва изли транспорт воситаларини, ўрмон хўжалигини ва атмосфера ёғинларидан ҳимояланишни талаб қилмайдиган бошқа юкларни ташиш учун 63,0 20,3 21,5 14620 3140 37
4 o'qli sisterna suyultirilgan gazlar uchun 15-1407 suyultirilgan gazlar tashish uchun 22,9 34,6 36,7 12020 3075 54
4-o`qli sisterna benzin va boshqa engil neft mahsulotlari uchun 15-1443-02 benzin va boshqa engil neft mahsulotlarini tashish uchun 62,0 23,2 24,7 12020 3230 72,2
4-o`qli sisterna benzin-neft uchun 15-1443-Р benzin va neft tashish uchun 60,0 24,3 26,9 12020 3090 72,6
4-o`qli sisterna spirt uchun 15-1454 spirt tashish uchun 59,0 22,5 24,2 12020 3230 73
4-o`qli sisterna vino mahsulotlari uchun 15-1542 vino mahsulotlarini tashish uchun 57,4 24,3 25,9 12020 3255 55
4-o`qli sisterna metanol uchun 15-1572 metanol tashish uchun 57,0 22,8 24,2 12020 3150 73
4-o`qli sisterna sut uchun 15-886 sut tashish uchun 31,2 22,6 23,3 12020 3000 31
4-o`qli sisterna ammiyak uchun 15-1597-10 ammiyak tashish uchun 43,0 35,7 40,2 12020 3264 75,5
4 o'qli poluvagon (eshikli va poli lyukli) 12-119 atmosfera yog'inlaridan himoyalanishni talab qilmaydigan barcha yuklarni tashish uchun: chang bo'lmagan, quyma,bo'lak va boshqa yuklar 71,0 22,4 23,0 13920 3134 76
4 o`qli poluvagon (eshikli, poli lyuksiz) 12-1505 atmosfera yog'inlaridan himoyalanishni talab qilmaydigan quyma, bo'lak, bo'lak va boshqa yuklarni tashish uchun 69,0 20,5 21,7 13920 3134 76
4 o`qli poluvagon (eshiksiz, poli lyuksiz) 12-1505-01 atmosfera yog'inlaridan himoyalanishni talab qilmaydigan quyma, bo'lak, bo'lak va boshqa yuklarni tashish uchun 69,0 23,0 24,0 13920 3134 88
4 o'qli  samosval-vagon 5ВС-60 19-Д001 quyma va bo'lak yuklarni tashish va mexanizatsiyalashgan tushirish uchun 60,0 28,1 29,0 11720 3210 26,3
4 o`qli usti xopper-dozator (ЦНИИ-ДВ3М) 20-902 quyma va bo'lak yuklarni tashish va mexanizatsiyalashgan tushirish uchun 60,0 22,2 23,6 10870 3240 32,4
4 o'qli usti  yopiq xopper vagon sement uchun  11-715 sement va atmosfera yog'inlaridan himoyalanishni talab qiladigan boshqa chang va granulali tovarlarni tashish uchun 67,0 17,9 19,1 11920 3278 55
4 o'qli usti yopiq xopper vagon g'alla uchun  11-739 don va boshqa oziq -ovqat yuklarni tashish uchun 65,0 21,3 22,7 14720 3250 93
4 o'qli usti yopiq vagon mineral o'g'itlar uchun  11-740 mineral o'g'itlarni tashish uchun 64,0 21,3 22,7 13200 3220 73
4 o'qli usti yopiq vagon yengil avtomobillar uchun  11-835 avtomobillarni tashish uchun 15,0 34,0 36,0 24260 3030 0
4 o`qli platforma katta hajmdagi konteynerlar uchun 18,4 м  13-470 katta hajmdagi konteynerlarni tashish uchun 60,0 21,3 22,6 19620 3220 0
4 o`qli platforma katta hajmdagi konteynerlar uchun 13,4 м  13-401-17   katta hajmdagi konteynerlarni tashish uchun 66,0 19,3 20,5 14620 3220 0